ÁSZF - 2017.10.01.

Általános Szerződési FeltételekHatályos 2017. május 05. napjától

 A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg a BZE Medical Technologies Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest, Stefánia út 69. 1. em. 2., Cg.01-09-970844, a továbbiakban: Szolgáltató) kizárólagos tulajdonában álló, és a Szolgáltató által üzemeltetett www.kuponhunter.hu domainen elérhető, kuponHUNTER elnevezésű alkalmazás, valamint a kuponHUNTER applikáció (együtt a továbbiakban Alkalmazás”) felhasználásának, igénybevételének valamint az Alkalmazáson történő vásárlásnak a feltételeit.

 1. Az Alkalmazásról

Az Alkalmazás célja, hogy a Szolgáltató kedvezményes ajánlatokat összesít és listáz, valamint az összegyűjtött ajánlatokat (a továbbiakban: Kupon vagy Kuponok) az Alkalmazás felhasználói (a továbbiakban: Felhasználó) számára meghatározott szempontok szerinti bontásban elérhetővé tesz. A Kupon Alkalmazásban történő megvásárlásával a Felhasználó jogosulttá válik a Kupon szerinti kedvezményes vásárlásra a Szolgáltatóval szerződött partnereknél (a továbbiakban: Partner). A termék, vagy szolgáltatás kedvezményes ára a Kupon beváltása során, közvetlenül a Partnernél fizetendő.

A kuponHUNTER kedvezmények igénybevételére jogosító Kuponok online áruháza.

 1. Definíciók

Felhasználó: felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép, letölti, vagy bármely egyéb módon használja a Szolgáltató által üzemeltetett Alkalmazást, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi.

Partner: a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló kereskedők és szolgáltatók, minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, akik kedvezményes szolgáltatást, vagy terméket kívánnak az Alkalmazás segítségével értékesíteni, és ebből a célból az Alkalmazást használja.

Szolgáltató: BZE Medical Technologies Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest, Stefánia út 69. 1. em. 2., Cg.01-09-970844,

Szolgáltatás: a kuponHUNTER elektronikus piacteret működtető alkalmazás, amely térképpel és keresővel segíti a szolgáltatók és kereskedők által kedvezményes áron kínált szolgáltatásokat, vagy termékeket vásárolni kívánó felhasználókat a kedvezményes áron történő vásárlásban.

Honlap: a Szolgáltató által a kuponhunter.hu domain név alatt működtetett weboldal és annak minden al- és mikro oldala.

Applikáció: az App Store-ban illetve a Google Play Áruházban elérhető kuponHUNTER nevű applikáció.

Ajánlat: Tartalmazza a Partner által -az alkalmazáson keresztül- a kupon megvásárlásával igénybe vehető (megvásárolható) termékek és szolgáltatások tartalmának részletes leírását, és az igénybevétel feltételeit.

KUPON: termék vagy szolgáltatás kedvezményes vásárlására jogosító elektronikus vásárlási jegy, amely a Partner által felkínált ajánlatot testesíti meg.

KUPONVADÁSZAT: a kifejezetten nagy kedvezményt biztosító egyedi Kuponok a Partner által meghatározott fizikai címeken kerülnek elhelyezésre, amelyek az alkalmazás térképes nézetében tekinthetőek meg. Ezek megszerzéséhez a Felhasználónak a mobil eszköze segítségével fel kell keresnie a Kupon helyét, és a helyszínen tudja azt „felvenni”, begyűjteni. A begyűjtést követően a vadászott Kupon a megvásárolt Kuponnal azonos módon viselkedik azzal a különbséggel, hogy a beváltására a levadászást követően rövidebb ideje van a felhasználónak. A vadászható kupon megszerzéséért nem kell fizetnie a Felhasználónak.

 1. Hatály, Módosítás

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed mindenkire, aki az Alkalmazást használja.

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül az Alkalmazáson és a Honlapon.

 1. A szolgáltatás elérhetősége

Mobil applikáció

Az applikáció Android és IOS operációs rendszereken érhető el. Az applikáció letöltése díjmentes.
Ha az applikáció telepítése megtörtént, akkor a telefon GPS koordinátái alapján a Felhasználó meg tudja nézni, hol tud Kuponra vadászni, illetve böngészhet és kereshet a Kuponok között.

Honlap

A www.kuponhunter.hu domain név alatt megtalálható honlap működtetését a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi.

Kapcsolódó szerződési feltételek

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alkalmazásra a Facebook alkalmazással történő regisztrációjával elfogadja a Facebook Privacy Policy-ját, a Google-lel történő regisztrációjával pedig a Privacy Policy-ját is. 1. Szolgáltatás igénybevétele Felhasználók részére

Regisztráció

 A Partnerek által feltöltött kedvezményes vásárlási ajánlatokat megtestesítő Kuponok között a nem regisztrált felhasználók, azaz a látogatók szabadon böngészhetnek és kereshetnek. Kupon vásárlására és Kuponvadászatra azonban csak regisztrált felhasználónak van lehetősége.

Közvetlen regisztráció

Az Alkalmazásban található ”REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva felhasználó valós e-mail címe, jelszava (mely legalább 8 karakterű, kis és nagybetűt is kell, hogy tartalmazzon), majd megerősített jelszava megadásával van mód.

 Regisztráció Facebook Connect útján

Azon Felhasználók, akik egyúttal a www.facebook.com alkalmazáson (a továbbiakban: Facebook) is regisztráltak, jogosultak a Facebook felhasználói profiljuk felhasználásával igénybe venni az Alkalmazást. Ebben az esetben a Folytatás a Facebookkal vagy a Facebook Connect gombra kattintva az Felhasználó összekapcsolja a Facebook profilját az alkalmazással, amely azt is jelenti, hogy egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek az Alkalmazás használatára.

Regisztráció Google fiók útján

Azok a Felhasználók, akik Google fiókkal rendelkeznek, a G Bejelentkezés vagy a Google Connect gombra kattintva összekapcsolják a Google profiljukat az alkalmazással, amely azt is jelenti, hogy egyúttal a Google általános felhasználói feltételei is érvényesek az Alkalmazás használatára.

A regisztrációval a Felhasználó elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Kuponvásárlás

A Partner által felkínált Ajánlatban megadott szolgáltatás árak minden esetben a Felhasználó által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó árak forintban megadva, amelyet a Felhasználónak a Partnernél kell megfizetnie a szolgáltatás/termék kedvezményes áron történő igénybevétele, megvásárlása esetén.

Amennyiben az Felhasználó valamely Ajánlatban meghatározott szolgáltatást meg kívánja vásárolni, úgy az Alkalmazásban az adott Kupon ”KELL NEKEM" gombjára kell kattintania. A Kupon megvásárlásának díja  a jelen ÁSZF Díjszabás című melléklete szerinti összeg. A díjfizetés az AppStore illetve a Google Play Áruház applikációba épített fizetési megoldásain keresztül történik, azaz a díjjal e szolgáltatók terhelik meg a Felhasználó náluk vezetett számláját. Minden fizetéssel kapcsolatos leírás és szabály az iOS eszközzel rendelkező Felhasználók esetében a https://support.apple.com/hu-hu/HT202631, az Android eszközzel rendelkező Felhasználók esetében a https://support.google.com/googleplay/answer/1267137?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu&oco=0 webcímeken olvasható. A díjfizetésről bizonylatot e szolgáltatók állítanak ki.

A Szolgáltató a fizetéssel kapcsolatban kizárólag azon eseményekért vállal felelősséget, amelyek az Alkalmazás közvetlen használatából erednek, és kizárja az applikáción belüli fizetési szolgáltatók tevékenységéből eredő valamennyi felelősséget, amelyekért közvetlenül az AppStore, illetve a Google Play Áruház felel az saját szerződési feltételeik szerint.

A megvásárolt Kupont a rendszer eltárolja az Applikáció menüjéből elérhető „Kuponjaim” között. A Kupon egyedi azonosítót tartalmaz, valamint a Kuponnal kedvezményesen megvásárolható szolgáltatás/termék leírását, és a Partner elérhetőségét. A Partner által felkínált ajánlat, termék/szolgáltatás árát a Kupon beváltásakor a Partnernél és kizárólag a Partner számra fizeti a Felhasználó.

Az Ajánlatban feltüntetett termékek, szolgáltatások átvételével/beváltásával kapcsolatosan az Kupon minden szükséges információt - így a Kupon beváltásra nyitva álló határidőt is - részletesen tartalmaz. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Kupon beváltási határidőben történő beváltásának elmulasztásából eredően a Felhasználót érő károkét. A Szolgáltató nem téríti vissza a be nem váltott Kupon vételárát.

A Kupon felhasználása

A Felhasználó a Kupon megvásárlását vagy a Kuponvadászatot követően jogosult a Kupon Partner által meghatározott helyen és beváltási határidőig történő felhasználására. Amennyiben a Partner ezt a kupon leírásában jelezte, a Felhasználó a kupon beváltása előtt felveszi a kapcsolatot a Partnerrel.

A Kupon felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Partnert arról, hogy a szolgáltatás/termék ellenértékének megfizetéséhez Kupont kíván felhasználni. A Felhasználó az egyedi azonosítóval ellátott Kupont vagy a Kupon egyedi azonosító számát a mobileszközén keresztül bemutatja a Partnernek, vagy azt bediktálja a Partner számára.

A megvásárolt vagy Kuponvadászat során megszerzett kupon tartalmának megváltoztatására sem a Partner, sem a Felhasználó nem jogosult.

A Szolgáltató kizárólag a Kuponok értékesítéséért vállal felelősséget. A kedvezményes áron felkínált szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos minden jogszabályi kötelezettség és felelősség a Partnert terheli.

 1. Szolgáltatás igénybevétele Partnerek részére

Regisztráció

Partner a Szolgáltatótól honlapján az „Üzleti Partnerek” menü alatt elérhető online felületen veheti igénybe a Szolgáltatást. Partner a honlapon meghatározott részben kötelező, részben önkéntesen megadható adatainak feltöltésével regisztrálhat. A regisztrációval a Partner elfogadja a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését.

Ajánlat feltöltése, Kuponkészítés

A regisztrációt követően a Partner belép saját céges felületére, ahol kitölti adatlapját, amelyen a Kuponok értékesítése érdekében kötelező, és a Partner tevékenységét népszerűsítő további, nem kötelező adatok megadására kerül sor. A Partner bármikor módosíthatja az adatlapján szereplő adatokat és jelszavát.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Partner regisztrációját követően az Alkalmazás használatát további feltételhez, például, de nem kizárólag telefonos adategyeztetéshez, további adatok és információk megadásához, személyes azonosításhoz kösse. A Szolgáltató a regisztrált Partnerek számára utólag a regisztrációért díjat nem számíthat fel.

A regisztrált és a kötelező alapadatokat rögzítő Partner jogosult korlátlan számú általa ténylegesen kínált, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő kedvezményes vásárlási ajánlatokat kínáló Kupon Alkalmazásban történő elkészítésére és megjelenítésére. A Kupon feltöltéséhez kötelezően meg kell adni a kupon nevét, a kupon típusát (megvásárolható vagy vadászható), a kupon kategóriáját, a kupon leírását, a kupon képét, a beváltás határidejét, a beváltható kuponok számát. A megvásárolható Kupon kizárólag a Partner által a regisztráció során megadott beváltási helyen váltható be. A vadászható kupon megszerzési helyét és a beváltás helyét a Partner szabadon határozhatja meg.

Partner kötelezettséget vállal arra, hogy az általa az Alkalmazásban a Kuponokon meghirdetett és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő termékek, szolgáltatások megvásárlásának lehetőségét a kupon beváltási határidejéig a Kupon szerinti kedvezményes áron a Kupont (a Kupon egyedi azonosítóját) birtokló Felhasználó számára biztosítja.

A jelen ÁSZF alapján a Felhasználó által birtokolt Kupon beválthatóságával kapcsolatos valamennyi felelősség kizárólag a Partnert terheli. A jelen ÁSZF elfogadásával a Partner vállalja, hogy valamennyi a Kupont jogszerűen megszerző és birtokló Felhasználó által a Partner Kuponjával kapcsolatosan kezdeményezett vagy folytatott kártérítési vagy bármely egyéb igény tekintetében a Szolgáltató helyett helyt áll és ezt a Szolgáltató erre irányuló kifejezett kérése esetén legfeljebb a kéréstől számított 3 (három) munkanapon belül a Felhasználó, vagy az illetékes hatóság számára írásban tanúsítja.

A Partner jogosult a Szolgáltatótól írásban kérni regisztrációja törlését. A Szolgáltató abban az esetben törli a Partnert, amennyiben nincs sem megvásárolható, sem vadászható, sem beváltható kuponja az Alkalmazásban. A Partner törlése a jelen ÁSZF-et felek között a törlés napjával a jövőre vonatozóan szűnteti meg (felmondás). A felmondásról a Szolgáltató írásban értesíti a Pertnert.

A szerződés felmondása nem mentesíti sem a Partnert, sem a Szolgáltatót a felmondás napjáig keletkezett, illetve a felmondási határidőkig tartó kötelezettségek alól.

A Szolgáltató jogosult a Partner azonnali felfüggesztésére, amennyiben a Partnerről vagy az általa feltöltött Kuponokról bármilyen forrásból valótlanságról szerez tudomást. Valótlanság lehet akár a Partner adatainak, akár a Kupon bármely jellemzőjének eltérése a valóságtól, továbbá ha a Kuponon megjelenített bármely tulajdonságot a Partner a Felhasználó számára nem, vagy csak részben tudja biztosítani a Kupon beváltása során.

Partner tudomással bír arról, és a jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja, hogy a Felhasználók a Kuponokkal kapcsolatban a Szolgáltató számára visszajelzéseket küldhetnek. Ezek tartalma lehet kifejezetten negatív is. A Szolágáltató minden további vizsgálta és a Partner előzetes figyelmeztetése nélkül jogosult akár a Partner adott kuponjának törlésére, akár a Partner felfüggesztésére, amennyiben a Felhasználótól negatív visszajelzés érkezik. A Partner semmilyen igénnyel nem jogosult fellépni sem a Szolgáltatóval, sem a Felhasználóval szemben az őt a felfüggesztésből vagy a Kuponja törléséből esetlegesen eredő károk miatt.

 1. Kuponok tartalmával és a kedvezményekkel kapcsolatos kötelezettségek

A jelen ÁSZF elfogadásával a Partner kötelezettséget vállal arra, hogy 1. Az Alkalmazás használatával kapcsolatos egyéb kérdések

A Felhasználó és Partner az Alkalmazás használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Felhasználó és Partner kifejezetten felelősséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben, amelyet az Alkalmazás szabálytalan és/vagy jogellenes használatával okoz.

Felhasználó és a Partner a jogosult az Alkalmazást, annak ikonját, logóját reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, az alkalmazás politikai célú felhasználása azonban kifejezetten tilos.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alkalmazás használatával kapcsolatos szokásait Szolgáltató statisztikai adatok elemzése céljából gyűjtheti és anonim, azaz személyes azonosításra alkalmatlan módon azokat a vele szerződésben állók számára átadhatja.

Amennyiben a Felhasználó fiókját feltörik, köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A Felhasználó fiókjának jogosulatlan használatából eredő károkért a Szolgáltató kizárólag abban azesetben vállal felelősséget, ha a Felhasználó bizonyítja, hogy a jelszavát a tőle elvárható gondossággal őrizte és azt nem tette hozzáférhetővé jogosulatlan számára. Amennyiben a Felhasználó ezt bizonyítja, a Szolgáltató felelőssége kizárólag a megvásárolt, de a Felhasználó fiókjának feltöréséből eredően fel nem használt Kuponok vételárára terjed ki. A Szolgáltató kizárja valamennyi következményes kár vagy elmaradt haszon megtérítését.

Amennyiben egy megvásárolt Kupon beváltása a Szolgáltatónak felróható okból hiúsul meg, a Szolgáltató köteles a Kupon árát a Felhasználó számára visszafizetni. Amennyiben a Kupon a Felhasználó döntése alapján vagy neki felróható okból nem kerül felhasználásra, a Kupon ellenértékét a Szolgáltató nem fizeti vissza.

A Kuponok többszörözése, másolása, hamisítása vagy más módon történő jogellenes felhasználása tilos.

 1. Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

A Felhasználó és a Partner a Regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatait a Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezelje.

 1. Elállás 

Amennyiben a Felhasználó az általa megvásárolt kupont mégsem kívánja beváltani, úgy Felhasználó az elállási szándékot a Kupon beváltási határidejét megelőző 8 munkanapon belül köteles írásban jelezni a Szolgáltató számra. Elállás esetében a Kupon vételárát legkésőbb az elállási nyilatkozat megérkezését követő 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti, amennyiben a Kupon még nem került felhasználásra, és ezt az adott Partner megerősíti a Szolgáltató részére. 

 1. A felelősség korlátozása

A Szolgáltató kizár mindennemű felelősséget az Alkalmazáson a Partnerek által elhelyezett ajánlatok hitelességéért, pontosságáért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, használhatóságáért vagy rendelkezésre állásáért, különösen az azokon feltüntetett árak hitelességéért, teljességéért, változásáért vagy az ajánlatok elmaradásáért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Alkalmazás és a hozzá kapcsolódó egyéb alkalmazások folyamatos, hibamentes működéséért.

Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során az Felhasználót a Szolgáltatónak felróható okból bármilyen kár érné, úgy a Szolgáltató a felelősségét a Felhasználó által megvásárolt és beváltani nem tudott Kupon(ok)ért a Felhasználó által ténylegesen megfizetett összegre korlátozza.

 A Szolgáltató kizárja a felelősségét az adatbeviteli és nyomdahibákért. Kizár továbbá minden felelősséget a Felhasználók és a Partnerek által tanúsított magatartásért, a Felhasználók és a Partnerek által megjelenített, közzétett vagy a Szolgáltatónak megküldött tartalmakért. 

A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (ektv.) alapján a hirdetés közzétevőjének minősül, így kizárólag az ektv.-ben meghatározott esetekben felel az elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáért.

 1. Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

A Szolgáltató az Alkalmazáson keresztül értékesített Kuponoknál minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el, a Partner által értékesített termékekért és szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági felelősséggel.

A Szolgáltató az esetlegesen felmerülő panaszokat legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja és írásban megválaszolja a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elektronikus elérhetősége: info@kuponhunter.hu

 1. Szellemi tulajdon

Az Alkalmazás és az Alkalmazáson található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Szolgáltató, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. Az Alkalmazás a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

Az Alkalmazáson belül található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni. Az alkalmazás bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A kuponHUNTER logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmak ÁSZF szerinti felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

 1. Alkalmazandó jog, érvénytelenség

Jelen ÁSZF-re és az abból eredő valamennyi jogviszonyra a magyar jog irányadó. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét.

Budapest, 2017. október 01.Mellékletek

A kuponHUNTER applikáció használatának díjai

Hatályos 2017. október 01-től visszavonásig


iOS

Android

1 kupon

ingyenes

ingyenes

10 kupont tartalmazó csomag

ingyenes

ingyenes

Adatkezelési Szabályzat

A Szolgáltató adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően, a Felhasználók érdekeinek figyelembe vételével jár el.

 A Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja alapján adatkezelőnek minősül.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-116379/2017. 1. Definíciók

Felhasználó: felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép, letölti, vagy bármely egyéb módon használja a Szolgáltató által üzemeltetett Alkalmazást, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi.

Partner: a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló kereskedők és szolgáltatók, minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, akik kedvezményes szolgáltatást, vagy terméket kívánnak az Alkalmazás segítségével értékesíteni, és ebből a célból az Alkalmazást használja.

Szolgáltató: BZE Medical Technologies Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1143 Budapest, Stefánia út 69. 1. em. 2., Cg.01-09-970844)

Szolgáltatás: a kuponHUNTER elektronikus piacteret működtető alkalmazás, amely térképpel és keresővel segíti a szolgáltatók és kereskedők által kedvezményes áron kínált szolgáltatásokat, vagy termékeket vásárolni kívánó felhasználókat a kedvezményes áron történő vásárlásban.

Honlap: a Szolgáltató által a kuponhunter.hu domain név alatt működtetett weboldal és annak minden al- és mikro oldala.

Applikáció: az App Store-ban illetve a Google Play Áruházban elérhető kuponHUNTER nevű applikáció.

 1. Az Adatkezelési Szabályzat hatálya

A jelen adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed a Szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, és a Szolgáltató által üzemeltetett www.kuponhunter.hu domainen elérhető kuponHUNTER elnevezésű alkalmazás, valamint a kuponHUNTER applikáció (együtt a továbbiakban Alkalmazás”) valamennyi Felhasználójára, a Partnerekre és a Szolgáltatóra.

 1. Az Adatkezelő adatai

Az adatkezelő Szolgáltató adatai:

cégnév: BZE Medical Technologies Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 69. 1. em. 2.

nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: Cg.01-09-970844

 

 1. Az Adatkezelő által kezelt adatok

A Felhasználó által az Alkalmazás használata során megadott személyes adatok közül a Szolgáltató azokat használja fel, amelyek az Alkalmazás használatához, ezen belül a belépéshez, vásárláshoz, üzenetek küldéséhez szükségesek. Az Alkalmazás egyes elemei regisztráció nélkül is használhatóak. A regisztráció nélküli használókról a Szolgáltató nem gyűjt adatokat.

A Felhasználókról a Szolgáltató az alábbi adatokat tartja nyilván:

Kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím, felhasználónév, jelszó;

Önkéntesen megadható adatok: telefonszám, lakcím.

A Partnerekről a Szolgáltató az alábbi adatokat tartja nyilván:

Kötelezően megadandó adatok: cégnév, e-mail cím, felhasználónév, jelszó, székhely, kapcsolattartó e-mailcíme;

Önkéntesen megadható adatok: a cég bemutatása, kép, kapcsolattartó telefonszáma, honlap címe.

 1. Névtelen látogatóazonosítók (cookie, süti) Alkalmazása

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Szolgáltató felhívja az Alkalmazás látogatóinak figyelmét arra, hogy ún. "cookie"-kat, "sütiket" használ a személyre szabott tartalomszolgáltatás érdekében. Az névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, a melyet a szerver az Alkalmazás weben elérhető elemeinek látogatói számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogató azonosítására, de a látogató gépének felismerésére alkalmas.

 1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja hírlevél küldése, a Felhasználókkal és Partnerekkel történő kapcsolattartás, anonim statisztikák készítése, a Felhasználó vásárlásáról a Partner értesítése.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerinti – a Felhasználó és a Partner regisztrációja során kifejezett – önkéntes hozzájárulása.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a Felhasználók és a Partnerek adatait mindaddig megőrzi, amíg azok törlését a Felhasználó, illetve a Partner írásban nem kéri.

 1. Az adatokhoz hozzáférők

Az adatokhoz a Szolgáltatóval munkavállalói vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló partnerei férhetnek hozzá a Felhasználókkal és a Partnerekkel történő kapcsolattartás érdekében.

A Szolgáltató a Partnerek számára kizárólag konkrét vásárlások esetén, a vásárlás megtörténtéről való értesítés céljából adja át a Felhasználók nevét, e-mailcímét, amennyiben a Felhasználó megadta, a telefonszámát, és a megvásárolt kupon egyedi azonosítóját a Felhasználó azonosítása, a vele való kapcsolatfelvétel ás a Kupon beváltása céljából.

 1. A Felhasználó és a Partner jogai

A Felhasználó és a Partner bármikor jogosult az adatainak törlését kérni. A Felhasználó és a Partner kérheti az adatai módosítását, vagy azt a felhasználói felületeken önállóan megteheti. A Szolgáltató a hozzá beérkezett kérelmeket a lehető legrövidebb határidővel, de legfeljebb 30 napon belül intézi el.

 1. Jogorvoslat

Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton kívánja rendezni. Amennyiben erre bármely okból nincs mód, Felhasználó és Partner a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Végső esetben a Felek közötti vitás kérdésekben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság dönt.

 

A jelen Adatkezelési Szabályzat időbeli hatálya megegyezik a mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatályával. A Szolgáltató jogosult az Adatkezelési Szabályzat módosítására, ez azonban nem eredményezheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. A módosításra vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató annak hatálybalépését megelőzően 15 nappal közzéteszi honlapján.

Budapest, 2017. október 01.